Kategorie
Sprawa cywilna

Upadek na oblodzonym chodniku – co dalej?

Śnieg zaskoczył nie tylko drogowców?
Poślizgnąłeś/poślizgnęłaś się na oblodzonym/nieodśnieżonym chodniku i doznałeś/aś urazu? Nie wiesz co dalej?
Jedno jest pewne! Masz prawo do odszkodowania!

Zabezpiecz się zawczasu

Chociaż mam świadomość, że upadek na oblodzonej powierzchni to nic przyjemnego, musisz pamiętać, że należyte zadbanie o swoje prawa w dniu zdarzenia/kilka dni po zdarzeniu ułatwi dochodzenie przysługujących Ci roszczeń. Dlatego tak ważne jest wykonanie poniższych kroków.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonaj dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia. Jeśli były jakieś ubytki w powierzchni, czy chodnik nie został należycie odśnieżony, sporządź zdjęcia tak, aby wszystko było dobrze widoczne. Następnie oznacz dokładne miejsce zdarzenia.

Świadkowie

Jeśli podczas wypadku towarzyszyli Ci jacyś świadkowie/ osoby postronne widziały przebieg zdarzenia – poproś o sporządzenie przez nich pisemnego oświadczenia ze zdarzenia. Powinno ono zawierać dokładny opis wypadku, wskazanie warunków pogodowych, stanu chodnika, a także informację, czy ktoś jeszcze był obecny przy zdarzeniu.
Na wszelki wypadek poproś ich również o podanie Ci numeru telefonu.

Dokumentacja medyczna

Pamiętaj, aby przy korzystaniu z pomocy medycznej kompletować dokumentację z leczenia (rehabilitacji) oraz dokumentować wszelkie wydatki, jakie musiałeś/aś ponieść w związku z wypadkiem (np. faktury VAT).

Do kogo skierować swoje roszczenie

Kwestia ta regulowana jest ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej treścią zapewnienie utrzymania porządku i czystości, w szczególności uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, jest obowiązkiem właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, podmiotów posiadających nieruchomość w zarządzie, a także innych podmiotów władających nieruchomością położoną bezpośrednio przy chodniku.

W zależności zatem od miejsca zdarzenia, odpowiedzialność spoczywa na różnych podmiotach i tak np.:

  • w przypadku chodnika położonego wzdłuż drogi osiedlowej – na spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie mieszkaniowej,
  • w przypadku chodnika bezpośrednio położonego wzdłuż działki, na której znajduje się nieruchomość prywatna – właściciel nieruchomości,
  • w przypadku chodnika położonego wzdłuż drogi publicznej – zarządca tej drogi np. miasto,

Co istotne, podmioty te mają możliwość przeniesienia swojej odpowiedzialności związanej z utrzymaniem chodnika na inny podmiot profesjonalny poprzez np. powierzenie mu odśnieżania. W takiej sytuacji roszczenie odszkodowawcze należy skierować do tego podmiotu.

Prawidłowe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego może niekiedy powodować poważne trudności. Z tego też względu warto w tej materii udać się do profesjonalistów.

Czego możesz się domagać

Jeśli spotka Cię nieszczęśliwy wypadek na chodniku, możesz domagać się m.in. zwrotu kosztów leczenia, leków, rehabilitacji, a także kwot rekompensujących cierpienia psychiczne i fizyczne, jakich doznałeś na skutek wypadku.
Co ważne, nie ma potrzeby czekać do momentu zakończenia leczenia, aby zgłosić szkodę podmiotowi odpowiedzialnemu.

Pamiętaj! W razie upadku na oblodzonym/ nieodśnieżonym chodniku istotne jest, abyś w pierwszej kolejności pamiętał o należytym udokumentowaniu miejsca, przebiegu zdarzenia, a następnie o sukcesywnym kompletowaniu dokumentacji medycznej. Dzięki temu będziesz miał możliwość uzyskania godnego odszkodowania.


Paulina Ferfet-Majewska

Jestem adwokatem.
Zajmuję się sprawami cywilnymi, w szczególności rodzinnymi, a także upadłościowymi.
Jestem tu dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz pomocy, pozostaję do Twojej dyspozycji.
Razem spójrzmy na prawo.

Kategorie
Sprawa cywilna Sprawa karna

Wypadek samochodowy nie z mojej winy – zabezpiecz swoje prawa

Każdy z nas może uczestniczyć w wypadku samochodowym. Nie ma co ukrywać, zawsze jest to bardzo stresujące przeżycie. Warto zatem posiadać podstawową wiedzę w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć swoje prawa i sporządzić oświadczenie z miejsca zdarzenia. Wszystko po to, aby towarzystwo ubezpieczeniowe bez większych problemów wypłaciło należne odszkodowanie.

Gdy w wypadku są ranni

Jeśli jesteś uczestnikiem wypadku, w którym ucierpieli ludzie,
to zgodnie z ustawą Prawo u ruchu drogowym, masz obowiązek wezwania funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia. Poprzestanie jedynie na sporządzeniu oświadczenia z miejsca zdarzenia nie wystarczy.

Gdy nikomu nie stała się krzywda

Jeśli doszło do drobnej stłuczki, w wyniku której nikt nie ucierpiał, możesz, ale nie masz obowiązku wezwania Policji na miejsce zdarzenia. Nie ulega wątpliwości, że jeśli przytrafi Ci się wypadek samochodowy nie z twojej winy, a sprawca jest osobą konfliktową, to jest to najlepszy i najpewniejszy sposób zabezpieczenia swoich praw.

Oświadczenie z miejsca zdarzenia

Jeśli jednak w zdarzeniu nie ucierpiał żaden człowiek, a Ty nie masz czasu na oczekiwanie na przybycie funkcjonariuszy Policji
albo zwyczajnie nie chcesz dodatkowego, niepotrzebnego zamieszania,
a przy tym okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości i sprawca kolizji przyznaje się do winy, może zostać sporządzone oświadczenie z miejsca zdarzenia, bez konieczności wzywania Policji.

Należy jednak pamiętać – aby takie oświadczenie zostało uznane przez ubezpieczyciela musi z niego jasno wynikać kto jest sprawcą szkody, a także kiedy, gdzie i w jakich warunkach doszło do zdarzenia. Ponadto, muszą zostać wskazane modele samochodów, numery rejestracyjne obu pojazdów (sprawcy i poszkodowanego) oraz numer polisy sprawcy. Najważniejszym elementem jest czytelny podpis sprawcy.
Jeśli w chwili zdarzenia obecni byli świadkowie, warto również odebrać od nich oświadczenia potwierdzające okoliczności zdarzenia.

Wzór oświadczenia

Niemniej jednak, mając świadomość, iż wypadek samochodowy
to każdorazowo bardzo stresujące zdarzenie, warto być zabezpieczonym i wozić przy sobie wzór gotowego oświadczenia.
Pozwoli to uniknąć dodatkowych nerwów związanych z tym,
czy oby na pewno zostały w nim zawarte wszystkie niezbędne do wypłaty odszkodowania informacje.
Przygotowałam dla Was do pobrania – darmowy – wzór oświadczenia.

Pamiętaj, już w na początkowym etapie likwidacji powstałej szkody warto zadbać o swoje prawa. Sporządzenie prawidłowego oświadczenia z miejsca zdarzenia pozwoli zaoszczędzić dodatkowych nerwów związanych z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.


Paulina Ferfet-Majewska

Jestem adwokatem.
Zajmuję się sprawami cywilnymi, w szczególności rodzinnymi, a także upadłościowymi.
Jestem tu dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz pomocy, pozostaję do Twojej dyspozycji.
Razem spójrzmy na prawo.